Yt laki lomautus

Yt-menettely ennen irtisanomisia ja lomautuksia

Yt-menettely ennen irtisanomisia ja lomautuksia | Omaluottamusmies

Yt-lain tunnetuimmat säännökset koskevat työnantajan velvollisuutta neuvotella henkilöstön kanssa ennen kuin työnantaja voi irtisanoa, lomauttaa tai …

Neuvotteluvelvollisuus koskee sekä yhden että useamman työntekijän irtisanomista silloin, jos työnantajan palveluksessa on vähintään 20 työntekijää.

Yhteistoimintaneuvottelut ja lomauttaminen – Suomi.fi

Yhteistoimintaneuvottelut ja lomauttaminen – Suomi.fi

Yhteistoimintalain piirissä olevien yritysten tulee neuvotella työntekijöihin vaikuttavista muutoksista etukäteen. Tällaisia muutoksia on esimerkiksi …

Yhteistoimintalain piirissä olevien yritysten tulee neuvotella etukäteen työntekijöihin vaikuttavista muutoksista kuten lomauttaminen.

Lomautukset ja yt-neuvottelut – Ohjeet työnantajille

Lomautukset ja yt-neuvottelut | Ohjeet työnantajille Rantalainen

1.4.2020 — Lomautus ja yt-neuvottelut. Yhteistoimintalakia sovelletaan yrityksissä, joissa työskentelee vähintään 20 työntekijää säännöllisesti.

Työnantaja voi sopeuttaa työntekijöiden määrän ja työaikojen pituuden vastaamaan työvoiman tarvetta. Lue ohjeet koskien lomautuksia ja yt-neuvotteluja.

Yhteistoimintalaki 1333/2021 – Säädökset alkuperäisinä

Yhteistoimintalaki 1333/2021 – Säädökset alkuperäisinä – FINLEX ®

30.12.2021 — Helsingissä 30.12.2021. Yhteistoimintalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Yleiset säännökset. 1 §. Lain tarkoitus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.

Muutosneuvottelut (Yt-neuvottelut) – Key – esimiesliitto

Muutosneuvottelut (Yt-neuvottelut) – Key

Jos lomautukset kestävät enintään 90 päivän ajan, on neuvottelumääräaika aina vähintään 14 päivää, riippumatta siitä kuinka montaa työntekijää tai toimihenkilöä …

Pieni yleisohjeistus yt-neuvotteluihin, lomautukseen …

yt_neuvotteluohje

Sovellettava neuvotte- luaika riippuu irtisanottavien, lomautettavien tai osa-aikaistettavien työntekijöiden määrästä sekä lomautuksen kestosta. Neuvottelut 14 …

Yt-laki ja neuvotteluvelvoite – ERTO

Yt-laki ja neuvotteluvelvoite > Yhteistoiminta ja muutosneuvottelut > Työsuhdeopas > ERTO

Jotta yt-lakiin perustuva neuvotteluvelvoite voisi ylipäätään syntyä, työnantajan tulee olla … Milloin työnantaja voi lomauttaa koronaviruksen vuoksi?

Jotta yt-lakiin perustuva neuvotteluvelvoite voisi ylipäätään syntyä, työnantajan tulee olla lain soveltamispiirissä. Yt-lakia ja muutosneuvottelua koskevia säännöksiä sovelletaan vain, jos yrityksen työsuhteessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään 20. Vuokratyöntekijöitä ei lasketa mukaan yrityksen henkilöstömäärään.

Lomautukset ja irtisanominen – Yrittajat.fi

Työnantajayrityksessä työaikajärjestelyt sekä lomautukset ovat … Lomautuksen ja irtisanomisen vaihtoehdot … Yt-lain soveltaminen lomautuksissa.

Joskus yrityksen taloudellinen tilanne heikentyy, ja yrittäjä joutuu pohtimaan, miten tilanteesta pääsee yli. Olennaista on löytää ratkaisut, jotka heikentävät yrityksen toimintamahdollisuuksia tulevaisuudessa mahdollisimman vähän.

Yt-neuvottelut: Irtisanominen ja lomautus – Loimu

Yt-neuvottelut: Irtisanominen ja lomautus – Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu

11.12.2020 — Yt-neuvottelut: Irtisanominen ja lomautus … Korona-aikana yt-lakiin on tullut määräaikaisia muutoksia, jotka ovat voimassa vuoden loppuun.

Jos työnantaja harkitsee vähintään kymmenen työntekijän irtisanomista, lomauttamista yli 90 päiväksi tai osa-aikaistamista, hänen on annettava työntekijöiden…

Työttömyysturva, lomautukset, irtisanomiset ja yt-neuvottelut

Korona huomioidaan lainsäädännössä: lomautukset helpottuvat ja työttömyysturva paranee – Duunitori

9.7.2020 — Toistaiseksi työsopimuslain 5 luvun 4 §:n mukaan työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle henkilökohtaisesti, kirjeitse tai …

Koronaviruksen myötä yt-neuvottelut ja lomautukset koskevat yhä useampaa yritystä ja työntekijää. Näin lainsäädäntö suojelee yrittäjää ja työntekijää.

Keywords: yt laki lomautus